PROGRAM 1997
Kjell-Åke Perssons Kvintet
Rolf “Gullis“ Nilsson
Sven Hahne
Swing Eliten från Sölvesborg
The Big Eight från Halmstad
Åhus Swing Orkester

ÅHUS HAPPY JAZZ PROGRAM 1997
19.00 på Slottsruinen - Åhus Swing Orkester med Sven Hahne
21.00 Hard Räk Café - Åhus Swing Orkester med Sven Hahne

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997.
Klubben “Jazz i Åhus“ bildades vid en sammankomst på Åhus Strand 1997-05-22 och en interimsstyrelse utsågs.

Styrelsen har bestått av följande Björn Johnfors, Jan Krantz, Jan Welin, Tommy Nilsson, Ingemar Torstensson, Sven Lindström och Göran Ragnarsson.

Föreningen har idag ca 170 st medlemmar.Styrelsen har under året haft fem protokollförda möten där bl.a. höstens och vårens program diskuterats fram.

Tre välbesökta träffar har hållits på Golfkrogen där Rolf “Gullis“ Nilsson på ett mycket uppskattat sätt kåserat om 40-, 50- och 60-talsjazz och dess stjärnor. Rolf som har både en unik skivsamling och ett stort jazzkunnande delade med sig av sin skivsamling och historier om sina möten med jazzens stora. Skivspisarträffarna har uppskattats mycket av medlemmarna och dessa träffar kommer att fortsätta under våren -98.

Under hösten har tre klubbaftnar anordnats på Åhus Strand. Första bandet var Swing Eliten från Sölvesborg och där framför allt Kalle Nilssons personliga sång och Jörgen Severins finurliga pianospel gladde. Det svängde mycket bra om bandet och repetoaren bestod av idel kända jazzlåtar.

Nästa band ut var Kjell-Åke Perssons Kvintet.Bandet klingar verkligen fint där alla känner varandra mycket väl och toppas av Kjell-Åkes härliga trumpet. Att han har Clifford Brown som favorit är tydligt och han är helt klart en av Sveriges bästa trumpetare idag. Detta band borde producera sig mer då de är verkligt sköna att lyssna till.

Som avslutning fick vi en verklig festkväll med The Big Eight från Halmstad. En orkester som består av idel duktiga jazzmusiker.Bandet spelar amerikansk västkustjazz i arrangemang skrivna mestadels på 50-talet. En mycket samspelt orkester och med en klang där inget stack ut,mycket imponerande. Bandet har flera duktiga solister främst alten Bosse Ingemarsson , tenoristen Per Tonberg och trumpetaren Kenneth Andersson men alla höll en god klass. Sture Berglund, gammal svensk jazzadel, har inte på något sätt tappat i sitt svängiga spel, han var också en hejare på historier i mellansnacket bl. a. om Santa Claus men det är en annan historia. Vi som var där bjöds på sådana höjdare som Four Brothers, Yard Bird Suite,I left my heart mm.Som helhet måste fastslås att bandet med sina fem blåsare är unika i Sverige idag trots det gör man inte mer än 4-5 spelningar per år,så vi är att gratulera.

Om skivspisarträffarna på onsdagarna varit välbesökta så har klubbaftnarna på Åhus Strand på fredagskvällarna varit en bevikelse, Styrelsen har därför beslutat att tillställa alla medlemmarna ett frågeformulär. Där alla kan framföra sin åsikt hur de vill utforma verksamheten i syfte att få mer välbesökta träffar.

Utöver skivspis och klubbaftnar har vi också hunnit återstarta begreppet “Happy Jazz“ med en välbesökt och ljuvlig julikväll på slottsruinen där Åhus Sving Orkester spelade och med en fortsättning på Östermans. Ett mycket uppskattat arrangemang i sommarvärmen.

Styrelsen håller dessutom på att planera en “Happy Jazz-dag“ i juni 1998 närmare bestämt den 27 juni där vi samarbetar med Jazzfestivalen i Kristianstad och Ungdomsmusikkåren.Detta skall bli en Happy- jazzfestival som pågår mellan kl 12.oo - 24.oo och med jazzmusik på flera platser i Åhus.Bl.aTorget,Gästis,Östermans,Slottsruinen samt avslutning på Åhus Strand. Vi i styrelsen tackar alla våra medlemmar och framför allt sponsorerna för det stöd Ni givit oss under året. Utan detta stöd hade vi inte kunnat genomföra all denna versamhet.

Styrelsen för Jazz i Åhus
Björn Jonfors, Jan Welin, Jan Krantz,
Tommy Nilsson, Sven Lindström,
Ingemar Torstensson och Göran Ragnarsson