PROGRAM 1998

Arne Castells Kvintett
Bengt- Åke Gerhartz
Dreamboat Jazzband
Gilberts
Gringelstad Hot Five Kvartet
Lars Ehrstrands kvartett med Janne Lundgren
Now Here
Pappa Bues Wiking Jazzband
Rolf ”Gullis” Nilsson
River Boat Band
Åhus Swing Orkester med Nicklas Fredin

ÅHUS HAPPY JAZZ PROGRAM 1998
Klockan 11.30 Inblåsning på torget,
12.00 - 13.00 Lunch Jazz på Gästis - Arne Castell kvintett,
13.30 - 17.00 Flod Jazz turer - River Boat Band och mellan
turerna kajkonsert vid Belle Epoque,
17.00 - 19.00 Jazz på Slottsruinen - Gilbert - NoWhere från Bornholm
- Åhus Swing Orkester med Niklas Fredin,
19.30 - 21.30 Jazz på Østermans - Gilbert,
19.30 - 21.30 Jazz på Gästis - Arne Castell kvintett,
21.30 - 01.00 Jazz på Kantarellen - NoWhere från Bornholm
- Åhus Swing Orkester med Niklas Fredin
- Lars Erstrand kvartet med Jan Lundgren

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1998.
Vid årsmöte 98.02.27 fastställdes stadgar för Jazz i Åhus. Man beslutade också att fastställa medlemsavgiften för 1998 till 100 kronor samt att föreningen skulle anslutas till Svenska Jazzriks-förbundet. Föreningen har under året haft 190 medlemmar.

Styrelsen har för 1998 bestått av följande : Björn Johnfors Ordförande, Jan Krantz , Göran Ragnarsson, Göran Ragnarsson , Bengt-Åke Gerhartz, Tommy Nilsson, Sven Lindström samt Lars Jerneryd ledamöter, Enrico Gianini suppleant. Styrelsen har haft tio protokollförda möten.

Tre skivspisar träffar med Rolf ”Gullis” Nilsson och Bengt- Åke Gerhartz har avhållits under året, ingen lika välbesökt som 97-års träffar. Olika tider och lokaler har testats men inte lockat medlemmarna att komma.

Klubbaftonen vid årsmötet bjöd på dans till alltid lika populära Gringelstad Hot Five Kvartet på Åhus Strand. Ett sjuttiotal medlemmar fick bla höra Börje Nilssons trumpet och sång som framfördes med sedvanlig feeling.
Ytterligare en klubbafton avhölls på våren, nämligen den 17 april då vi bytte lokal till Åhus Gästis och fick lyssna till Dreamboat Jazzband ett skönt dixieband från Simrishamn. Ett mycket uppskattat band som lockade ett femtiotal medlemmar.

Så var det då dags för vår första riktiga Happy Jazz Festival.Lördagen den 27 juni infan sig med tät dimma och ungf. ”14” graders lufttemperatur. Trots det så höll vi igång, från inblåsning på torget med polskt storband via lunchjazz på Gästis, Arne Castells Kvintett, jazz på floden med River Boat Band, konsert på ruinen av Gillberts, Now Here och Åhus Swing Orkester med Nicklas Fredin.

Festivalen avslutades på gamla Kantarellens restaurang med Now Here,
Åhus Swing, Nicklas Fredin och eminenta Lars Ehrstrands kvartett
med Janne Lundgren vilket rev ner stående ovationer.Efterföljande jammet avslutades kl 03.00 d.v.s 15 timmars kontinuerlig välsvängande jazzmusik. Festivalen besöktes av uppskattningsvis 600 personer och fick mycket positiv kritik.

Nytt fint besök fick vi den 27 juli då Pappa Bues Wiking Jazzband kom på besök en danskväll på Happy Jazz scenen, åter igen fullsatt och hög stämning.Höstprogrammet inleddes på Happy Jazz Scenen då vi fick
fint besök av Bejbom Kroner Big Band en suverän dansk svensk konstellation av idel toppmusiker. Tyvärr svek publiken och endast 30-talet på plats fick höra ett välklingande band som spelade en rytmisk omväxlande storbandsjazz med mycket humor och goda solister.

Därefter följde en av föreningen instiftad golftävling öppen för medlemmarna i Blue Bird och Jazz i Åhus. Tävlingen avhölls fredagen den 2 oktober och har döpts till Jazz i Åhus Swing Cup. Ett tjugotal golfjazzare gjorde upp om vandringspriset, instiftat av Jan Krantz Conform, under mycket svåra väderförhållanden. Vann gjorde Leo Kristensson Blue Bird.
För 99 planerar vi att förlägga tävlingen till en lördag om möjligt .

Lördagen den 7 november var det dags för ett samarrangemang med Blue Bird på nya spelplatsen Aoseum. Det var fint jazzfrämmande från Köpenhamn, Stolle & Svare Jazz Quintett. Det blev en härlig afton med fullt hus.

För 1999 planerar vi för närvarande fyra klubbaftnar med start söndagen den 7 februari med besök av Jan Allan och Håkan Ceasar kvintett.
Planeringen för 99 - års Åhus Happy Jazz har också påbörjats och tidpunkten har fastlagts till 9 och 10 juli vilket innebär en utökning från en dag 98 till 2 dagar 99.

Vi i styrelsen tackar alla våra medlemmar och framför allt sponsorerna för det stöd Ni givet oss under året 1998.

Styrelsen Jazz i Åhus 1999.01.20.
Björn Johnfors
Jan Krantz
Göran Ragnarsson
Bengt Åke Gerharts
Tommy Nilsson
Sven Lindström
Lars Jerneryd
Enrico Giannini