STYRELSEN 2001 SSS SSSS
Ordförande:
Björn Johnfors
Stubbagatan 42
296 32 Åhus
Sekreterare:
Göran Ragnarsson
Kustvägen 33
296 38 Åhus
Ekonomi:
Ulf Lundgren
Sankt Petri Kyrkogata 10
222 21 Lund
Marknad:
Tommy Nilsson
Stubbagatan 47
296 32 Åhus
Medlemssupport:
Enrico Giannini
Stubbagatan 10
296 32 Åhus
SSS
Ledarmöter:
Lennart Arvidsson
Varvsgatan 43
296 00 Åhus
Jan Nilsson
Snokvägen 5
296 33 Åhus
Har du frågor info@jazziahus.nu
Revisor:
Cleas Bergkvist
S. Jörgens väg 7
296 35 Åhus
SSS back